Prevederi incidente în domeniul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aplicabile începând cu data de 15.05.2020 și până la 30 iunie 2020, conform OUG nr. 70/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2020:

 

            În condițiile în care serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unitățile sanitare cu paturi depășesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.