01.12.2020

20.12.2020

asistenta medicala primara

01.12.2020

31.12.2020

unitati sanitare cu paturi

01.12.2020

31.12.2020

ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica , medicina fizica si de reabilitare

01.12.2020

31.12.2020

asistenta de medicina fizica si de  reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

01.12.2020

31.12.2020

ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu

01.12.2020

15.12.2020

consultatii de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat

12.12.2020

31.12.2020

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice

04.12.2020

17.12.2020

ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

04.12.2020

31.12.2020

programe nationale de sanatate

04.12.2020

20.12.2020

prescriptii medicale , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

01.12.2020

31.12.2020

dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

01.12.2020

31.12.2020

ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara