Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita comunica furnizorilor de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale care nu se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate :

 

              AGENDA DE CONTRACTARE ANUL 2017

 

                  

In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale :

-specialitati clinice

-specialitati paraclinice

-medicina dentara

-recuperare-reabilitare

 

1.Perioada de depunere a cererilor insotite de documentele necesare incheierii contractelor:

                                                          16-18.10.2017

2.Afisarea listei cu dosarele respinse la contractare la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:

                                                              19.10.2017

3.Depunerea contestatiilor la secretariatul CAS DB:

                                                              20.10.2017

4.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la sediul CAS DB si pe site-ul CAS Dambovita wwwcasan.ro/casdb:

                                                              23.10.2017

5.Intalnirile privind negocierea contractelor se vor face conform Graficului de intalniri cu furnizorii de servicii medicale si medicamente ;

Lista documentelor necesare contractarii pentru aceste tipuri de asistenta poate fi consultata la sediul  CAS Dambovita sau accesand site-ul institutiei la adresa wwwcasan.ro/casdb.

 

 Data limita de finalizare a procesului de contractare pentru anul 2017 :

                   30.10.2017  

                       

                                                                          PRESEDINTE –DIRECTOR GENERAL

                                                                                      Ec.NICULINA SANDU