Potrivit Ordinului MS-CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/20018,   Anexa nr. 38 , pct.2 ”Dispozitive pentru protezare stomii” Nota de la subpct.2.2 :

 „Pâna la intrarea în vigoare a prețurilor de referință pentru dispozitivele prevăzute la poz.1 pct.a2 - a.8 din Anexa 38, se prescrie numai tipul de dispozitiv prevăzut la poz.1 pct.a1, pentru care prețul de referință este cel prevăzut în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 Începând cu data de intrare în vigoare a prețurilor de referință pentru dispozitivele prevăzute la poz.1 a2 - a.8. nu se mai recomandă dispozitivul de la poz.1 pct.a1.”

            Intrucat la data de 01.07.2018 a intrat in vigoare Ordinul nr. 1081/21.06.2018 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, incepand cu aceasta data nu se mai recomanda dispozitivul de la poz. 1 pct. a1 ”sac colector pentru colostomie/ileostomie”

         

            Avand in vedere prevederile legale sus mentionate:

          - deciziile pentru procurare dispozitive de protezare stomii corespunzatoare poz.1, pct.a1 de la categoria “2.Dispozitive pentru protezare stomii” de la Anexa nr.38 la ordin, care au fost emise inainte de data de 01.07.2018 , raman valabile si dupa data de 01.07.2018 si pot fi folosite pana la expirarea ultimului talon al deciziei;

         - asiguraţii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unică utilizare) corespunzătoare poz. 1, pct. a1 de  la  categoria "2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, după intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1, pct. a2 - a.8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu excepţia celui de la poz. 1, pct. a1, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare, care, după expirarea perioadei lunare aferente, va fi facturat la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei anterioare de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, şi anume cu preţul de referinţă prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016.