Comunicat furnizori prelungire contracte pana la 31.07.2019

 

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța vă aduce la cunoștință următoarele:

 

Având în vedere:

 

Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31.07.2019 prin acte adiționale (în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia: documente, condiții de eligibilitate, etc).

 

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (HG nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare).

 

Actele adiționale pentru luna iulie 2019 se încheie până pe data de 28.06.2019, prin semnarea de către ambele părți.