Comunicat furnizori obligații privind eliberarea certificatului medical

 

          Conform prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor de aplicare aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018 / 1311/2017, cu modificările şi completările ulterioare:

          Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

 

          Atragem atenția că solicitarea unor medici ca adeverința de la angajator să fie însoțită de copia de pe ordinul de plată nu are temei legal și, mai mult decât atât, duce la îngrădirea drepturilor asiguraților.

 

          În cazul nerespectării de către furnizori a obligațiilor asumate prin contractele și convențiile încheiate, inclusiv Convenția privind eliberarea certificatelor de concediu medical, urmează a fi dispuse măsurile prevăzute de reglementările legale în vigoare, măsuri ce pot merge până la reziliere.