Cine il poate obtine?

           Pot beneficia de Card European de Asigurat toti cetatenii care fac dovada calitatii de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.

                Stundentii/masteranzii care pleaca intr-o tara UE pentru a studia nu vor putea solicita cardul European de Asigurari in Romania, intrucat nu pot face dovada calitatii de asigurat, nefiind garantati de nicio institutie din Romania. De asemenea, pentru studenții cu reședința pe teritorul altui stat membru care urmează o formă de învățământ în statul de reședință, legislația aplicabilă este cea a statului membru de reședință, așa cum prevede art. 11 al Regulamentului (CE nr. 987/2009) din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social. ( a se vedea documentul atasat)

Stundentii/masteranzii care studiaza in statele membre ale UE, si beneficiaza de bursa a statului roman vor putea solicita caselor de asigurari eliberarea Cardui European .

 

Ce drepturi confera?

           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii. 
           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

 

Cat costa?

           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

 

Cat timp e valabil?

           Cardul este valabil 12 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.

 

Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene.  Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.

 

Cardul nu acopera situatia in care persoana asigurata se deplaseaza in UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

 

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

 

2016

Dată Descriere
21.04.2016 Comunicat_-_legislația_aplicabilă_conform_regulamentelor_europene
21.04.2016 Text_extras_din_Ordinul_CNAS_559-_2006

Fișiere atașate

Cerere Card EU.pdf