Număr Titlul Data
OUG nr.1 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar 2010-02-25
Ordin nr. 3621 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2010-02-24
Ordin nr. 354 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti directori generali ai caselor de asigurari de sanatate 2010-02-17
Ordonanta nr. 12 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale 2010-01-29
Ordin nr. 52/55 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta 2010-01-25
Ordin nr. 5 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU) 2010-01-07
Ordinul nr. 1645/1136 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009 2009-12-30
Ordin nr. 1637 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 2009-12-23
Ordin nr. 1603/1045 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 2009-12-18
HG nr. 1549 privind prelungirea pana la data de 31 martie 2010 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentruanul 2009 2009-12-09
Ordin nr. 1524 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstretica si ginecologie 2009-12-04
Ordin nr. 698/363 Ordin Nr. 698/363/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ 2009-12-04
Ordin nr. 563 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 2009-04-24
Ordin nr. 509 pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS Nr. 891/18.12.2008 2009-04-10
Ordin nr. 416/428 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contract Cadru 2009 2009-03-31