Număr Titlul Data
Ordin nr. 974 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate 2010-11-30
Ordin nr. 770 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-10-28
Ordin nr. 737 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui C.N.A.S. nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-09-30
Ordin nr. 724 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-09-16
Ordin nr. 672 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2010-08-30
Ordin nr. 708 Ordin nr. 708/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr.615/2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamente cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-08-30
Ordin nr. 639 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice 2010-07-16
Ordin nr. 614 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-06-30
Ordin nr. 615 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-06-30
Ordin nr. 475 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regom special 2010-05-12
Centralizare propuneri modificare Norme metodologice de aplicare Contract Cadru 2010 2010-05-10
Ordin nr. 445 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2010-04-28
Ordin nr. 343/417 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatrate pentru anul 2010 2010-04-27
Ordin nr. 428 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special 2010-04-16
Anexa Ordin nr. 264/407 Anexa Ordin nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in 2010 2010-03-31