Fișiere atașate

Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi.doc Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice.doc Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice radiologie.doc Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice.doc Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitatea clinica de recuperare.doc Asistenta medicala de recuperare medicala si recuperare.doc Asistenta medicala dentara.doc Asistenta medicala primara.doc Consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat.doc Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice.doc Ingrijiri medicale la domiciliu si îngrijiri paliative la domiciliu.doc Medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu.doc