In atentia furnizorilor de servicii medicale

din asistenta medicala primara

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta adresa Autoritatii Electorale Permanente, cu privire la unele reglementari ale Legii nr.115/2015 si H.G. nr.782/2020, respectiv:

 

„ Pentru alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sauinvaliditate, presedintele biroului electoral central al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, insotita de copii ale actelor din care rezulta starea de sanatate sau de invaliditate, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral central sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii -stampila cu mentiunea „VOTAT” si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”.

 

„19. In ziua votarii, echipa care transporta urna speciala se va deplasa mai intai la adresele solicitantilor din alte cauze decat COVID-19, la unitatile sanitare non-COVID, la unitatile medico-sociale, azile de batrani, penitenciare si centre de retinere si arestare preventiva;

 20. Echipa care transporta urna speciala se va deplasa la unitatile sanitare COVID-19 si la adresele persoanelor izolate si carantinate numai dupa ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de catre categoriile de alegatori prevazute la pct.19”;

 

Fata de cele prezentate mai sus, pentru alegatorii izolati si carantinati care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare, si care doresc sa voteze, la cererea scrisa pentru urna speciala se va atasa o copie dupa decizia de izolare/carantinare eliberata de Directia de Sanatate Publica, daca aceasta este in posesia alegatorului.

 

Referitor la „actele din care rezulta starea de sanatate sau de invaliditate” prevazute art.91 alin.(1) din Legea nr. 115/2015 si raportat la solicitarea Autoritatii Electorale Permanente de eliberarea acestor acte „cu titlu gratuit”, mentionam ca potrivit art. 248, alin. (1), lit. (g) din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile uilterioare,

            „ (1) serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de                      asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz; 

                           (g) serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile                      care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;                      (…)

                            (i) asistenta medicala la cerere; (…)

                            (l) serviciile medicale solicitate de asigurat;”.

 

 

            Conducerea CAS Cluj