În atentia,

Furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala

Furnizorilor de ingrijiri medicale la domiciliu

Furnizorilor de dispozitive medicale

Furnizorilor de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat

 

In conformitate cu:

-Ordonanta de Urgenta  nr.25/2020 privind modificarea si completarea Legii  nr.95/2006 privind reforma in dmeniul sanatatii;

-Prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr.358/2019 privind aprobarea metodologiei de evaluare si  acreditatre a unitatilor sanitare din ambulatoriu;  

Furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu care au obligatia acreditarii sunt furnizorii de servicii paraclinice -  radiologie si imagistica medicala, ingrijiri medicale la domiciliu, dispozitive medicale personalizate conform unei prescriptii medicale, consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat, incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate daca sunt autorizati si acreditati sau inscrisi in procesul de acreditare.

Pentru obtinerea Adeverintei de inscriere in procesul de acreditare,  pe care trebuie sa o prezentati la contractare, este necesara parcurgerea etapei de inregistrare in platforma CAPESARO(https://anmcs.gov.ro/web/acces-aplicatie-capesaro/), pentru obtinerea  numelui de utilizator  si a parolei de acces, precum si parcurgerea etapei de inscriere.

In cazul in care  aveti cont si parola, va rugam sa accesati platforma informatica pentru actualizarea tuturor datelor din cadrul modulului Ambulatoriu, sectiunea INREGISTRARE, urmand apoi parcurgerea sectiunii INSCRIERE.

La finalizarea inscrierii in platforma informatica CAPESARO, unitatea sanitara poate descarca Adeverinta de inscriere, necesara contractarii cu casele de asigurari de sanatate.

Informatiile cu privire la inregistrarea unitatii sanitare, precum si inscrierea in procesul de acreditare, se regasesc la adresa http://capesaro.gov.ro/map.php.

Adeverintele obtinute in anul 2017 nu mai sunt valabile.

Pentru informatii suplimentare A.N.M.C.S. a pus la dispozitie adresa de e.mail ambulatoriu@anmcs.gov.ro