IN ATENTIA ASIGURATILOR CARE SOLICTA CAS CLUJ PRELUNGIREA/ELIBERAREA DECIZIEI DE APROBARE IN VEDEREA PROCURARII DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

 

Tinand cont de prevederile:

CAS Cluj informeaza:

1. Asiguratii care solicita prelungirea deciziei de aprobare in vederea procurarii de dispozitive medicale, asupra faptului ca:

- se prelungeşte cu 90 de zile de la data eliberarii, termenul de valabilitate al recomandarilor medicale pentru dispozitivele de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante si echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva;

- in baza acestei recomandari, CAS Cluj elibereaza o noua Decizie de aprobare care prelungeste cu 90 de zile de la data emiterii, Decizia de aprobare anterioara.

Astfel, asiguratii care solicita prelungirea Deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante si echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva vor depune la CAS Cluj personal sau prin intermediul oricarei alte persoane (cu exceptia reprezentantilor legali ai furnizorilor de dispozitive medicale si a persoanelor care desfasoară activitate la nivelul acestora) o cerere (pacient sau imputernicit, după caz) care poate fi descarcata de pe site-ul www.cascluj.ro, accesand sectiunile: Formulare asigurați – Dispozitive medicale, fără a mai fi nevoie de alte documente. Cererea poate fi transmisa CAS Cluj prin fax la nr 0264/530597, pe adresa de email relatiipublice@cascluj.ro sau poate fi depusa la Registratura CAS Cluj (parter - camera 2)  in interiorul programului cu publicul, respectiv: luni – joi intre orele 08.30 – 15.00 și vineri intre orele 08.30 – 13.00. Pentru comunicarea operativa a Deciziei de aprobare de catre CAS Cluj catre solicitant, rugam persoana care completeaza cererea sa specifice modalitatea prin care dorește sa-i fie comunicata Decizia de aprobare ( un nr. de fax, o adresa de email, prin poșta)

2. Asiguratii care solicita CAS Cluj pentru prima data eliberarea Deciziei de aprobare in vederea procurarii unui dispozitiv medical pot transmite documentele (pe care le regasesc mentionate pe formularele-tip de cerere), astfel:

Numarul de telefon la care pot fi solicitate informatii referitoare la dispozitivele medicale este 0264/407122.

 

 

Conducerea CAS Cluj