Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor prin facilitarea accesului la investigaţii medicale paraclinice acordate în ambulatoriul de specialitate, necesare monitorizării pacienţilor cu COVID – 19 după externarea din spital, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare, furnizorii de investigaţii paraclinice pot acorda investigaţiile chiar dacă depăşesc valoarea de contract (depăşesc fondurile lunare alocate).

Conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, medicul care face recomandarea monitorizării afecţiunilor enunerate mai sus va întocmi bilet de trimitere distinct, menţionând, după caz:

  • Monitor 1 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital;
  • Monitor 2 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice;
  • Monitor 3 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu diabet zaharat;
  • Monitor 4 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cardiovasculare;
  • Monitor 5 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli rare;
  • Monitor 6 – dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli neurologice;
  • Monitor 7 - dacă investigaţiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli cerebrovasculare.

Pe aceste menţiuni, medicul care face recomandarea va aplica semnătura şi parafa.

Pacientul va informa furnizorul de investigaţii paraclinice despre tipul de monitorizare specificat pe biletul de trimitere, astfel încât să fie programat în timp cât mai scurt pentru efectuarea investigaţiilor recomandate.

Chiar dacă în momentul solicitării investigaţiilor furnizorul aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile contractate, acesta va efectua investigaţiile paraclinice, care vor fi decontate ulterior de casa de asigurări de sănătate .

 

 

Conducerea CAS Cluj