- Comunicat -

Modificări legislative referitoare la  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

 

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj aduce la cunoştinţa asiguraţilor (pensionari), medicilor prescriptori şi farmaciilor faptul că, urmare modificării art. 1, alin. (3) din HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă a medicamentelor, publicat în MO, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020, beneficiarii programului anterior menţionat sunt „pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoate denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din HG nr. 720/2008 republicată”.

 

Măsura vine în sprijinul pensionarilor, pragul de pensie până la care aceştia pot beneficia de prevederile Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă a medicamentelor fiind astfel majorat (începând cu data de 01.09.2020) de la 1.139 lei/lună la 1.299 lei/lună.

 

În cuprinsul Anexei 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cuprinsul art. 2, alin. (2) din HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corenspunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, sintagma ”venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuieşte cu sintagma ”venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.