ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE LA DATA DE 31.12.2020  DERULEAZA CONTRACTE DE  FURNIZARE  DE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI, SERVICII MEDICALE PARACLINICE (HEMOGLOBINA GLICOZILATA),  MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE  IN AMBULATORIU DIN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE

 

Având în vedere:

 

1. În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a materialelor sanitare in cadrul PNS, pentru lunile ianuarie – martie 2021, C.A.S. Cluj încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in cadrul PNS, cu condiţia îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

 

2. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr 155/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare).

 

3. Prelungirea valabilităţii până la data de 31.03.2021 a contractului se operează doar în situaţia în care toate documentele a căror valabilitate expiră până la data de 31.12.2020 se vor transmite la  C.A.S. Cluj până la data de 20.01.2021. În cazul în care după această dată se constată încetarea valabilităţii unor documente de eligibilitate, nerespectându-se astfel condiţiile de valabilitate şi continuitate obligatorii pentru a putea susţine continuarea raporturilor contractuale pe trimestrul I 2021, contractul se va considera încetat de drept de la data de 01.01.2021.

 

4. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare furnizate în lunile ianuarie – martie 2021 prin acte adiţionale la contractele incheiate pentru anii 2017-2018 se va face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2021.