LISTA NR. DE TELEFON

 

 FAX – 0264 – 530597

 

DENUMIRE SERVICIU/BIROU/COMPARTIMENT

CAMERA

NR. DE TELEFON

 

CABINET PREŞEDINTE

 

219

 

0264-407110

 

SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTENCIOS

SECRETARIAT/REGISTRATURA

219

0264-407100

RESURSE UMANE

316

0264-407134

JURIDIC, CONTENCIOS

304

0264-407137

 

SERVICIUL EVIDENŢĂ ASIGURAŢI, CARDURI ŞI CONCEDII MEDICALE

ŞEF SERVICIU

213

0264-407140

CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII (DEPUSE DE ANGAJATORI)

208

0264-407124

CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII ( DEPUSE DE AUTOASIGURAŢI)

211

0264-407118

VALIDARE CALITATE DE ASIGURAT

1A

0758-044481

CARD EUROPEAN DE SĂNĂTATE

1B

0744-773819

CARD NAŢIONAL DE SĂNĂTATE

3

0744-773820

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

306  - ŞEF SERVICIU

301

302

0264-407149

0264-407148

0264-407268

CASIERIE

2

0264-407261

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

315

0264-407135

 

COMPARTIMENT LOGISTICĂ ŞI PATRIMONIU

314

0264-407136

 

BIROU ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

 

216

0264-407267

 

SERVICIUL MEDICAL

 

206

0264-407114

COMPARTIMENT PROGRAME DE SĂNĂTATE

 

217

0264-407128

COMPARTIMENT COMISII TERAPEUTICE CLAWBACK

 

218

0264-407116

SERVICIUL EVALUARE CONTRACTARE FURNIZORI

 

311 – ŞEF SERVICIU

0264-407121

EVALUARE FURNIZORI

 

305

0264-407102

SERVICIUL DECONTARE ASISTENŢĂ PRIMARĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, DISPOZITIVE ŞI FARMACII

212 – ŞEF SERVICIU

0264-407130

ASISTEŢA  PRIMARĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, DISPOZITIVE

310

0264-407121

FARMACII

209

210

0264-407132

0264-407133

0264-407144

 

SERVICIUL DECONTARE, AMBULATOR DE SPECIALITATE, PARACLINIC, RECUPERARE, ÎNGRIJIRI, URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ, SPITALE, PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

308 – ŞEF SERVICIU

0264-407127

AMBULATOR DE SPECIALITAT, PARACLINIC, RECUPERARE

317, 318

0264-407131

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

313

0264-407129

 

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ CERERI ŞI ELIBERARE DECIZII DE DISPOZITIVE ŞI ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

 

ÎNGRIJIRI  LA DOMICILIU

319

0264-407122

DISPOZITIVE MEDICALE

319

0264-407122

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, PURTĂTOR DE CUVÂNT

 

214

0264-407107

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

201

303

0264-407120

0264-407147 – ŞEF SERVICIU

SERVICIUL CONTROL

207

222

0264-407138

0264-407139