Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Centralizator concedii medicale  
3. Adeverinta salariat  Pentru validarea calitaţii de asigurat a noilor angajaţi  (din luna curentă) si elibererea cardului european
4. Adeverinţă zile concediu medical ultimele 12 luni Numai pentru eliberarea concediilor medicale