Cerere depusa de pacient

Cerere depusa de imputernicit

Declaratie pe proprie raspundere

Prescriptie medicala

Anexa pentru catetere

Anexa pentru concentrator de oxigen

Anexa pentru aparate de ventilatie noninvaziva

Conditiile acordarii pachetului de baza pentru dispozitive medicale

Criterii de prioritate