PRECIZARI SESIUNE DE CONTRACTARE-2018

Avand in vedere :

Hotararea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale,in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2018-2019.

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Sanatate nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru pentru anii 2018/2019.

 

Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi organizeaza sesiune de contractare in perioada 03-30 aprilie 2018,conform urmatorului calendar:

De asemenea,facem urmatoarele precizari:

Furnizorii noi care solicita incheierea contractului de furnizare de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale incepand cu luna mai 2018 vor prezenta toate documentele din Opis.

Furnizorii aflati in contract la data de 31.03.2018 vor transmite doar documentele modificate sau cu perioada de valabilitate expirata,enumerate in Opis.

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte,pe prima pagina,prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului.

Documentele neasumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal nu se iau in considerare.

 

Procedura de depunere si documentele necesare incheierii contractelor pe domenii de asistenta medicala

<click aici>

Furnizorii care depun cererile insotite de documentele necesare la alt termen decat cel comunicat prin prezentul nu vor desfasura activitate in sistemul asigurarilor de sanatate in contract cu CAS Calarasi,pana la urmatorul termen de contractare.

Informatii suplimentare legate de continutul dosarelor de contractare se pot obtine de la serviciul de specialitate din cadrul institutiei.

 

     Presedinte-Director General

           Ing.Marius Dulce

                                                            Director-Directia Relatii Contractuale

                                                                          Ec.Gabriana Gutu