Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca incepand cu data de 01.04.2018 vor fi aplicabile reglementarile:

-   Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270/2018);

-   Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 – act normativ aflat in curs de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Avand in vedere prevederile :

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna aprilie 2018. Data limita de finalizare a procesului este de 30.04.2018.

 

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara dupa cum urmeaza :

1. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2018 se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul partilor pana la data de 30.04.2018, prin acte aditionale (in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia: documente, conditii de eligibilitate, etc.), urmand ca pe parcursul lunii aprilie 2018 sa fie incheiate contractele de furnizare de servicii.

 

Actele aditionale pentru luna aprilie 2018 se incheie pana la date de 31.03.2018, prin semnarea de catre ambele parti.

      Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale ( Hotararea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a acesteia).

 

      Pentru toate domeniile de asostenta medicala la nivelul carorase incheie acte aditionale pentru luna aprilie 2018, eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2018 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii aprilie 2018, se vor regulariza.

 

2. Pentru furnizorii noi care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate se fac aplicabile prevederile art.196 din Hotararea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, in acest sens urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate pana la data de 31.12.2018.

 

      Totodata va informam ca documentul integral al Hotararea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 se poate vizualiza in atasamentul de mai jos.

 

Fișiere atașate

Contract-cadru din 2018.html