Modalităţi de calcul valoare contract asistenţă medicală dentară/an

  La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere:

 a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;

 c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) şi lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obtinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%;

d) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), se majorează cu 50%;

e) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel national este de 2.000 lei/lună.

Fișiere atașate

Valori contract 2020 Medicina Dentara.xls Valori contract 2019 Medicina Dentara.xls STOMATOLOGI VALORI CONTRACT AN 2018.xls STOMATOLOGI VALORI CONTRACT IANUARIE-APRILIE 2018.xls VALORI CONTRACT MEDICINA DENTARA 13.12.2017.xls VALORI CONTRACT STOMATOLOGI 2017.xls VALORI CONTRACTATE SI PLATILOR- MEDICINA DENTARA 2017.xls Valori Contract Medici Dentisti 2017-2.xls VALORI CONTR. STOM 01.04-31.12.2017.doc VALORI CONTR. STOM TRIM. I 2017.doc VALORI CONTR STOM 01-08-31-12 2016.doc VALORI CONTRACT STOM ian-iul. 2016.doc VALOARE CONTRACT STOM 2014.doc VALORI CONTRACT STOM AN 2015.doc