Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 

- tel. 0722188525

- email : dpo@casacl.ro 

 

 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal