Ordinul MS/CNAS nr. 2023/2019/1/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 la Ordinul MS/CNAS 1301/500/2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Acest act normativ aduce modificări pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând  denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG 720/2008.

            În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice“, au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS 1301/500/2008, actualizate la zi.