Începând cu luna iulie 2017, s-a modificat Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionari.

În Contractul-cadru sintagma ”pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pană la 700 lei/lună” se înlocuieste cu sintagma ”PENSIONARII CU VENITURI DIN PENSII SI INDEMNIZATIE SOCIALĂ PENTRU PENSIONARI, DE PÂNĂ LA 900 LEI/LUNĂ INCLUSIV, INDIFERENT DACĂ REALIZEAZĂ SAU NU ALTE VENITURI”, conform prevederilor H.G. nr. 436 din M.Of. nr. 505/30.06.2017.

Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, la medicul de familie beneficiarii programului NU vor mai depune declaraţia pe proprie răspundere referitoare la veniturile obţinute, ci vor prezenta doar talonul de pensie şi actul de identitate.

Incepând cu data de 04.07.2017 prescrierea medicamentelor se va realiza pe noul formular de prescriptie medicală.

Vechile formulare de prescriptie, emise anterior datei de 04.07.2017 vor fi eliberate de farmacii in termenul de valabilitate al acestora.

 

Conducerea CASJBrașov