IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

  1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE,
  2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂTILE PARACLINICE,
  3. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE,
  4. PRESCRIPTII MEDICALE, MEDICAMENTE CU SI FĂRĂ CONTRIBUțIE PERSONALĂ,
  5. DISPOZITIVE MEDICALE,

                 Conform  adresei  CNAS nr. P 11231 / 23.12.2019 

 în luna IANUARIE 2020 raportarea serviciilor efectuate in luna DECEMBRIE 2019 se va realiza astfel:

             PENTRU CEILALTI FURNIZORI TERMENELE DE RAPORTARE RĂMÂN NEMODIFICATE