Vă rugăm să depuneți cererea și dosarul de evaluare cu cel puțin 30 de zile
înainte de expirarea valabilității Deciziei de Evaluare.
Pentru vizualizare dată expirare Decizie de Evaluare apelați
fișierul aferent tipului de asistență din <click aici>