Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a emis Ordinul 716/31.07.2019 privind aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate, a serviciilor acordate/eliberate off-line, și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS, pentru perioada 01.07.2019 – 31.07.2019.

      Potrivit acestuia, „în perioada 10.07.2019 – 31.07.2019 au fost constatate întreruperi în funcționarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, pentru modulele servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale“.

      Ordinul precizează că, pentru domeniile de asistență medicală, pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, acordate/eliberate off-line, în temeiul HG 140/2018, în perioada 10.07.2019 – 31.07.2019, din cauza unor disfuncționalități în funcționarea PIAS, CNAS dezactivează următoarele reguli de validare:

              a. „serviciul nu a fost raportat on-line în 3 zile lucrătoare“ – pentru perioada 05 – 31.07.2019;

             b. „serviciul nu a fost semnat cu cardul“, - pentru perioada 10-31.07.2019.

        De asemenea, pentru domeniile de asistență medicală, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, precum și serviciile medicale, madicamentele și materialele sanitare specifice, acordate/eliberate off-line în perioada 10.07.2019 – 31.07.2019 din cauza unor disfuncționalități în funcționarea PIAS vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019, convenit, de comun acord, de către casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de astfel de servicii.