Având în vedere:

 

- prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 143/19.03.2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

-  prevederile Ordinului preşedintelui CNAS nr. 293/2019 _pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui CaseiNaţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unui termen,   

 

        Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, C.A.S. Braşov încheie pentru perioada 01.04.2019 - 30.06.2019, în termen legal, acte adiţionale la contractele încheiate în anul 2017 şi 2018, după caz, cu unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative în judeţul Braşov, cu condiția  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate,etc.).

 

        Termenul de 31 martie 2019 pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse în chestionarele de evaluare conform planului de conformare de către unităţile sanitare aflate la data de 31.03.2017 în relaţie contractuală pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu CAS se prorogă până la data de 30 iunie 2019 conform Art. II din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 293/2019.

 

 

CONDUCEREA   CAS BRAŞOV