ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

 

Facem cunoscut opiniei publice că pe data de 18 septembrie 2017 reprezentanţii CAS Braşov au ridicat de la Imprimeria Naţională Bucureşti şi predat la R.A. Poşta Română, pentru distribuire către asiguraţi, un număr de 10.151 carduri naţionale tipărite, beneficiari fiind asiguraţii care nu au dispus de acest document electronic până în prezent.

Totodată au fost predate la R A Poşta Română, pentru distribuire către asiguraţi un număr de 1064 carduri naţionale duplicat tipărite pentru persoanele care au declarat pierdute/distruse/furate cardurile iniţiale. 

De asemenea  precizăm faptul că persoanele care nu au intrat încă în posesia cardului naţional, dar au calitatea de asigurat beneficiază în condiţiile legii, de serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale şi materialele sanitare acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare cuprinse în pachetul de servicii de bază şi decontate din FNUASS.

            Informaţii privind calitatea de asigurat se pot obţine prin interogarea PIAS – Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Braşov www.casbv.ro la secţiunea verificare asigurat ).

 

21.09.2017

 

CONDUCEREA CAS BRAŞOV