Prin Ordonanța de Urgență nr.18/23.03.2018, s-a reglementat modul de depunere a Declarației unice precum și modul de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. În concordanță cu acestea, se modifică și Legea 95/2006 în privința modului de acordare și de încetare a calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse, calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de servicii medicale de bază se acordă, pentru o perioadă de 12 luni, calculată de la data depunerii declarației unice, și încetează dacă nu se depune o nouă declarație până la termenul prevăzut în Codul Fiscal pentru perioada următoare.

Persoanele care nu realizează venituri și nu sunt exceptate de la plata contribuției dobândesc calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni, prin depunerea declarației unice, indiferent de data depunerii acesteia, calitate care încetează dacă nu se depune o nouă declarație pentru perioada următoare.

În cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu și încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuției prevăzute la art. 224 alin.(1) din Legea nr.95/2006, calitatea de asigurat încetează în termen de 1 lună de la data la care persoanele nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați.

Pentru anul 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persone juridice, investiții și alte surse își păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a declarației unice (15 iulie), astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

 

CONDUCEREA CAS BRAȘOV