IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

  1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE,
  2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂTILE PARACLINICE,
  3. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE,
  4. PRESCRIPŢII MEDICALE, MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU, ÎN CADRUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
  5. DISPOZITIVE MEDICALE,

                 Conform  adresei CNAS nr. P 5757 / 10.06.2020 

 în luna IULIE 2020 raportarea serviciilor efectuate in luna IUNIE 2020 se va realiza astfel:

            PENTRU CEILALTI FURNIZORI TERMENELE DE RAPORTARE RĂMÂN NEMODIFICATE