Prin prezenta vă informăm că prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 456/842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate , s-au modificat instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

CONDUCEREA   CAS BRAŞOV