In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 204 din data de 14.03.2019, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15 din 12.03.2019, pentru prorogarea unor termene.

         Acest act normativ la Articolul unic, alin (1), dispune ca in anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv, prevazut pentru depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in situatiile reglementate de legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se proroga pana la data de 31.07.2019 inclusiv.

         Art. 266 (2) coroborat cu art. 267(2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, dispun ca  veniturile asupra carora se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in Codul Fiscal, iar pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum si pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaratiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaratie pentru perioada următoare.

         Prin urmare rezulta ca, persoanele fizice care au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate conform dispozitiilor Codului Fiscal, au calitatea de asigurat pana la data de 31.07.2019 si isi mentin si dupa aceasta data calitatea de persoane asigurate numai cu conditia indeplinirii, pana la data de 31.07.2019 inclusiv, a obligatiei de depunere pentru perioada urmatoare a Declaratiei Unice la organul fiscal competent.            

 

 

 

 

CONDUCEREA   CAS BRAŞOV