Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Braşov, cu sediul în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale despre dumneavoastră sau  a membrilor  familiei dumneavoastră, prin mijloace automatizate/ manuale.

       Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Braşov este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul  280.

Scopul colectării datelor este :


        Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul CASJ şi sunt comunicate altor  destinatari (CNAS, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu CASJ Braşov, alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii.

        Dacă unele din datele dvs. personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi în scris ştergerea datelor. Acest drept de opoziţie poate fi EXCLUS pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale – COLECTARE DEBITE/RECUPERARE CREANŢE, COLECTARE CONTRIBUŢII, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

        Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul instituţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.