Jr. Melinte Sorin Constantin – Preşedinte - Director General 
Luni 14:00- 16:00 bilunar

Ec. Ineluş Georgeta – Director executiv cu delegare de atribuții - Direcţia Economică
Joi 10:00- 12:00 săptămânal

Dr. Popa Camelia Mihaela – Medic şef - Director Adjunct
Joi 10:00- 12:00 săptămânal