ŞEF SERVICIU / BIROU /              RESPONSABIL COMPARTIMENT

NR. TELEFON

 

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL 

    

JR. SORIN CONSTANTIN MELINTE

0268/547665

SECRETARIAT

 

0268/547665

BIROUL CONTROL

EC.  ROXANA NEGRU

0268/547682

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE, RELAŢII PUBLICE

CONS.JUR. ANCUȚA DAISA

0268/547678

COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

ING. TRAIAN PĂTRU

0268/547681     

DIRECŢIA ECONOMICĂ

EC.  GEORGETA INELUŞ - cu delegare de atribuții

0268/547665

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR CONTABILITATE

EC. MARIANA OPRESCU

0268/547682

SERVICIUL  CONCEDII MEDICALE

EC. GABRIELA CONSTANTINESCU

0268/547680

SERVICIUL EVIDENȚĂ ASIGURAȚI ȘI CARDURI

EC. CARMEN GRIGORESCU 0268/547662

BIROUL LOGISTICĂ ȘI PATRIMONIU

EC. FLORICA PARASCHIV

0268/547672

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE

JR. LIVIU GHERMAN

0268/547672

DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

 

0268/547665

SERVICIUL EVALUARE, CONTRACTARE S.M.F.D.M.S.

EC. MIŢA MOCA 0268/547673

COMPARTIMENTUL EVALUARE

   

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE

   

SERVICIUL DECONTARE S.M.F.D.M.S.

ING. DORINA ELEN MUNTEAN

0268/547663

COMPARTIMENTUL ANALIZĂ CERERI ȘI ELIBERARE DECIZII ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

 

 

COMPARTIMENTUL ACORDURI/REGULAMENTE EUROPENE, FORMULARE EUROPENE

CONS.JUR. DENISA MOTOAȘCĂ 0268/547994

DIRECŢIA MEDIC ŞEF

DR. CAMELIA POPA

0268/547661

SERVICIUL MEDICAL

 

0268/547674

COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SĂNĂTATE

 

0268/547674

COMPARTIMENTUL COMISII TERAPEUTICE/CLAWBACK

 

0268/547674