Adresa:

B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 11, Braşov, cod 500173

 

 

       Mijloace de transport: 

       Autobuze: ....statia ..................

 

 

 

 

 

Relaţii cu publicul:

Tel Verde: 0800 800 978

Tel: 0368 420216

 

Poşta Electronică

 

 

Purtător de cuvânt:

Cons.Jur. Daisa Ancuţa

Tel: 0268 547675

 

Lista telefoanelor CASJBraşov

Compartiment Telefon direct Fax
Secretariat

0268 547664

0268 547665

0268 547669

Servicul Evidență Asigurați și Carduri _nr. telefon pt. deblocare carduri 0268 547662  
Serviciul Juridic, Contencios, Resurse Umane, Relaţii Publice 0268 547678  
Serviciul Buget, Financiar Contabilitate 0268 547682  
Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene 0268 547994  
Compartimentul Tehnologia Informaţiei 0268 547681  
Biroul Logistică și Patrimoniu 0268 547670  
Compartimentul Achizitii Publice 0268 547672  
Serviciul Concedii Medicale 0268 547680  
Serviciul Evidență Asigurați și Carduri 0268 547634  
Serviciul Decontare - Paraclinic, Spitale, Stomatologie, Disp. Medicale 0268 547663  
Serviciul Decontare - Farmacii 0268 547671  

Serviciul Evaluare, Contractare, Servicii Medicale, Farmaceutice, Dispozitive și Materiale Sanitare

0268 547673  
Compartiment Evaluare 0268 547970  
Serviciul Medical 0268 547674  
DPO - Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

0744 795981