Nr. Crt Nume şi prenume Funcţia Telefon
1 Jr. Melinte Sorin Constantin Preşedinte - Director General 0268547665
2 Ec. Ineluş Georgeta Director executiv cu exercitare temporară - Directia Economică 0268547665
3 Cj. Daisa Ancuța Director executiv cu exercitare temporară - Direcția Relații Contractuale

0268547665

4 Dr. Popa Camelia Mihaela Director Adjunct - Medic Şef 0268547661