Nr. Crt Nume şi prenume Funcţia Telefon
1 Dr. Şeitan Cătălin Eugen Preşedinte - Director General 0268 547665
2 Ec. Ineluş Georgeta Director executiv cu exercitare temporară - Directia Economică 0268 547665
3   Director executiv - Directia Relaţii Contractuale- Post vacant 0268 547675
4 Dr. Popa Camelia Mihaela Director Adjunct - Medic Şef 0268 547661