Nr. Crt Nume şi prenume Funcţia Telefon
1 Dr. Şeitan Cătălin Eugen Preşedinte - Director General 0268 547665
2 Ec. Ineluş Georgeta Director executiv cu delegare de atribuții - Directia Economică 0268 547665
3 Jr. Melinte Sorin Constantin Director executiv cu delegare de atribuții- Directia Relaţii Contractuale 0268 547675
4 Dr. Popa Camelia Mihaela Director Adjunct - Medic Şef 0268 547661