Nr. Crt Nume şi prenume Funcţia Telefon
1 Jr. Melinte Sorin Constantin Preşedinte - Director General 0268 547665
2 Ec. Ineluş Georgeta Director executiv cu delegare de atribuții - Directia Economică 0268 547665
3 Dr. Popa Camelia Mihaela Director Adjunct - Medic Şef 0268 547661