Comisia de disciplină a CASJ Braşov

Preşedinte titular Preşedinte supleant
Diaconu Dorina - Consilier Gr. Principal Murguleț Iulian - Consilier Gr. Superior
Membri titulari: Membri supleanţi:
Zărnică Corina - Consilier Gr. Superior Pisău Rodica - Referent Gr. Superior
Petrea Claudia - Consilier Gr. Superior Pătru Traian - Consilier Gr. Superior
Secretar titular: Secretar supleant:
Glogoviceanu Rely - Consilier Gr. Superior Vasilache Aurora - Consilier Gr. Superior

 

Comisia paritară a CASJ Braşov

Preşedinte : Burdulean Dorina - Şef Serviciu
Membri titulari Membri supleanţi
Serac Florin - Consilier Gr. Principal Rafailă Adriana - Consilier Gr. Superior
Mişarca Corina - Consilier Gr. Superior  Târziu Luminiţa - Consilier Gr. Superior
Găină Magdalena - Consilier Gr. Superior  
Secretar titular: Secretar supleant:
Florea Diana - Inspector Gr. Principal Biolan Ileana - Consilier Gr. Principal