ULTIMELE ARTICOLE

Vezi toatebutton arrow right

Ordin nr. 1321_783

September 03, 2019

Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018

Citește tot articolul

Ordin nr.1319_784

September 03, 2019

Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente

Citește tot articolul

Ordin nr. 1320_781

September 03, 2019

Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1320/781/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă

Citește tot articolul

ÎN ATENȚIA ASIGURAŢILOR - HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

August 30, 2019

Au fost modificate actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari.

Citește tot articolul

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE - HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

August 30, 2019

Au fost modificate actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari.

Citește tot articolul

COMUNICAT - Serviciile medicale acordate de furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS în luna iulie au fost în mare parte raportate

August 08, 2019

În data de 7 august 2019, din cabinetele medicilor de familie au fost transmise în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) aproximativ 400.000 de servicii medicale, dintre care 326.806 au fost semnate cu cardul și validate.

Citește tot articolul

PROIECTE

Vezi toatearrow right
bg flex

Hartă furnizori județ

Distribuția județeană a tuturor furnizorilor de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii, etc.) și datele de contact ale acestora.

Vezi toatearrow right