Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice servicii și tarife