Preşedinte-Director General Ec. Carmen NICOLAU Miercuri 12,00-13,00
Director Executiv Direcţia Management şi Economică Ec. Veronica Andronachi Miercuri 12,00-14,00
Director Executiv Direcţia Relaţii Contractuale Ing. Iuri Mihai Prisecariu Miercuri 12,00-14,00