Serviciu / Birou / Compartiment Sef Serviciu / Sef Birou / Coordonator Compartiment Telefon Interior
Preşedinte Director General
Cabinet Preşedinte Director General Cristina ARNAUTU - secretariat 0231512692  
Compartimentul  Control Laura  Mihaela ALEXA 0231512692 280
Compartimentul Resurse umane Gabriela TĂUTU 0231512692 121
Compartimentul Tehnologia Informaţiei Daniela BALAN 0231512692 110
Compartimentul Juridic, contencios Cornelia PASĂRE cu delegaţie 0231512692 113
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt   0231512692 111
Direcţia Economică
Compartimentul  Buget, financiar, contabilitate Mirela URSU 0231512692 289
Compartimentul  Administrare contribuţii şi creanţe Dragoș ONOFREI 0231512692 201
Birou Logistică Vacant    
Compartimentul Achizitii publice Adrian MOCANU 0231512692 112
Direcţia Relaţii Contractuale
Compartimentul  Relaţii cu Furnizorii şi Planificare Rodica FASNIUC 0231512692 104
Compartimentul  Relaţii cu Asiguraţii Sebastian ONOFREI 0231512692 109
Medic Şef
Serviciul Medical Dragoș MOROȘANU 0231512692 111
Compartimentul Programe de sănătate Lăcrămioara VASILICA 0231512692 110
Compartimentul Evaluare furnizori Mihaela CREANGĂ 0231512692 107