TEL. VERDE: 0800800982     TEL. 0231 / 518921 ; 0231 / 512692

FAX. 0231 / 512052

Serviciu / Birou / Compartiment Sef Serviciu / Sef Birou / Coordonator Compartiment Interior
Preşedinte Director General 102
Cabinet Preşedinte Director General Cristina ARNAUTU - secretariat 101
Compartimentul  Control Mirela VĂCĂRIUC 130
Compartimentul Resurse umane Gabriela TĂUTU 121
Compartimentul Tehnologia Informaţiei Daniela BALAN 125
Compartimentul Tehnologia Informaţiei Radu MARCIUC 110
Compartimentul Juridic, contencios Cornelia PASĂRE cu delegaţie 117
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt Vasile CHIRU 108
Direcţia Economică
Compartimentul  Buget, financiar, contabilitate Mirela URSU 103
Compartimentul  Administrare contribuţii şi creanţe Dragoș ONOFREI 115
Compartimentul Achizitii publice Adrian MOCANU 112
Direcţia Relaţii Contractuale
Compartimentul  Relaţii cu Furnizorii şi Planificare Rodica FASNIUC 124
Compartimentul  Relaţii cu Asiguraţii Sebastian ONOFREI 109
Medic Şef
Serviciul Medical Dragoș MOROȘANU 120
Compartimentul Programe de sănătate Lăcrămioara VASILICA 125