Furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu CAS Braila, in situatia in care se constata ca sunt carduri blocate – eroare 15 si carduri invalide – eroare 5 ale asiguratilor ce apartin CAS Braila, sunt rugati sa apeleze in timpul programului de activitate al CAS BRAILA astfel: 

a. furnizorii din asistenta medicala primara la telefon 0239 627700/ 627701 int 125 sau 0740 083 630 - Mariana Petrea

b. celelalte tipuri de furnizori la 0239 627700/627701  int. 212 (Inf. Barac Marian) sau int. 126 inf. Baciu Catalina)

in vederea rezolvarii acestor situatii. 

Pentru situatiile cand asiguratii apartin altor CJAS, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, similar, la telefoanele publicate pe site-urile CJAS respective.