Nr. crt. Denumirea formularului   Document   
1.

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor 

Anexa 1
2.

ADEVERINTA salariat -nr. zile concediu medical

Anexa 7
3.

CERERE-TIP privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate

Anexa 9
4.

CERERE pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

Anexa 10
5.

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical eliberate

Anexa 14
6. ADEVERINTA de salariat Model