ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE

 

Conform Ordinului nr. 1449/798/28.11.2014  pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul MS-CPCNAS nr. 60/32/2006 (publicat în M.O. nr. 890/08.12.2014), indemnizațiile achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care angajatorii erau în drept să le solicite.

 

Depunerea in termen a dosarelor de rambursare este răspunderea angajatorilor.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU RAMBURSAREA CONCEDIILOR MEDICALE DIN FNUASS

 

Certificatele de concediu medical vor fi completate la toate rubricile prevăzute de formular așa cum prevede Ordinul nr. 233/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările efectuate pe formularele de concediu medical, din punct de vedere medical sau al angajatorului, se pot face doar cu semnătură și parafa medicului care a eliberat concediu medical sau semnatura autorizata si stampila angajatorului, in cazuri bine întemeiate. 

 

 

Legislaţia referitoare la concediile şi indemnizaţiile plătite de angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiei datorate de aceştia în luna   respectivă.