In atentia furnizorilor de servicii medicale farmaceutice

 

             Incepand cu data de 19.09.2017 se va desfasura sesiunea de contractare pe urmatoarele domenii de activitate  :

 

     Data limita de finalizare este 29.09.2017.

 

          Sunt aplicabile prevederile  art.186 din HG nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 in acest sens urmand a fi incheiate contracte cu termen de valabilitate pana la 31.12.2017 si prevederile art.22 alin 3 din HG nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate  pentru anii 2017 şi 2018 în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitatea iniţială până la data de 31.12.2018.

 

       

         Documentele pe baza cărora se încheie contractele sunt cele prevazute la art.140 din HG nr.161/2016 si se regasesc pe pagina web a CAS Bihor sectiunea Furnizori servicii medicale-Contractare 2017- Documente Sesiunea de contractare Septembrie 2017

 

 

 

                                            Birou de presa CAS Bihor