In atentia medicilor in specialitatea gastroenterologie

Avand in vedere prevederile Ordinului Nr. 196/139/2017, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 23, Art.19,  invitam medicii in specialitatea gastroenterologie pentru o informare privind   respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind prescriptiile medicale .

Intalnirea va avea loc la sediul CAS Bihor in ziua de miercuri 04.10.2017,  Sala de Consiliu, ora 13.30.